VEU (voice)

Enregistraments i textos sobre la veu.

Actualització: 16 de maig de 2010.


VEUS (voices)

VEUS I POEMES (voices and poems)

VEUS I CONTES (voices and tales)

TEXTOS SOBRE LA VEU (texts about voice)